Poniedziałek rozpoczął się od zajęć w drużynach – zuchy szykowały się do Przesłuchania na Majdanie, harcerze pod opieką Gilderoya Lockharta uczestniczyli w Zielarstwie, a nasi najstarsi uczestnicy mieli blok traktujący o współpracy.

Po obiedzie każda osoba wyruszyła na Bieg na Orientację, który udało się zwyciężyć na trasie sportowej druhowi Janowi Mitce i na trasie turystycznej ex aequo druhnom Jagodzie Niemiec i Zofii Sajnie, druhnom Julii Chmiel i Gabrieli Prochowskiej oraz Mistrzom Latania, czyli Patrykowi Łukasiewiczowi, Piotrowi Horoszko, Bartoszowi Madejowi, Kubie Sarocie na czele z druhem Olafem Kubinem.