TERMINWYDARZENIELINK
12 maja 2018 r., 16:30Spotkanie przedobozowe
1 czerwca 2018 r.Ostateczny termin tańszych wpłat (750 zł)
17 czerwca 2018 r.Ostateczny termin zgłoszeń na obóz
29 czerwca 2018 r.Ostateczny termin wpłat za obóz
30 czerwca 2018 r.Ostateczny termin oddania karty kwalifikacyjnej
30 czerwca 2018 r.Ostateczny termin zgłoszeń na turnus dla Rodziców
10 sierpnia 2018 r., 9:30Zbiórka wyjazdowa na obóz
17 sierpnia 2018 r.
(podczas trwania turnusu)
Termin wpłat na turnus dla Rodziców
25 sierpnia 2018 r., 13:00Powrót z obozu
10-25 sierpnia 2018 r.Obóz Czarnej Trzynastki
17-19 sierpnia 2018 r.Turnus dla Rodziców