TERMIN WYDARZENIE LINK
26 kwietnia 2019 r., 18:00 Spotkanie przedobozowe
1 czerwca 2019 r. Ostateczny termin tańszych wpłat
17 czerwca 2019 r. Ostateczny termin zgłoszeń na obóz
29 czerwca 2019 r. Ostateczny termin wpłat za obóz
30 czerwca 2019 r. Ostateczny termin oddania dokumentów
(karty kwalifikacyjnej oraz załącznika do karty)
30 czerwca 2019 r. Ostateczny termin zgłoszeń na turnus dla Rodziców
1 sierpnia 2019 r., 18:44 Zbiórka wyjazdowa na obóz
9 sierpnia 2019 r.
(podczas trwania turnusu)
Termin wpłat na turnus dla Rodziców
18 sierpnia 2019 r., 08:37 Powrót z obozu
1-18 sierpnia 2018 r. Obóz Czarnej Trzynastki
9-11 sierpnia 2018 r. Turnus dla Rodziców