Koszt wyjazdu wynosi 850 zł (przy zgłoszeniach do 1 czerwca 2018 roku cena wynosiła 750 złotych). Ostateczny termin wpłat mija 29 czerwca 2018 roku.

W celu zagwarantowania uczestnictwa w obozie należy, w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia, wpłacić zaliczkę w wysokości 200 złotych.

Istnieje możliwość dofinansowania wyjazdu dziecka. W tym celu prosimy o pobranie (23 kB), wypełnienie i dostarczenie wniosku do Komendanty Hufca.

Numer konta: 61 8591 0007 0020 0092 3992 0003 (Krakowski Bank Spółdzielczy)
Hufiec ZHP Krzeszowice
ul. Karmelicka 31
31-131 Kraków
Tytuł przelewu: Zapłata za obóz 13 Szczepu – imię i nazwisko dziecka

W ramach odpłatności gwarantujemy:

 • zakwaterowanie w namiotach,
 • wyżywienie (4 posiłki dziennie),
 • fachową kadrę wychowawczą,
 • ciekawy program,
 • możliwość korzystania ze sprzętu wodnego: rowerki, kajaki,
 • dobre warunki sanitarne,
 • strzeżone kąpielisko z plażą i pomostem,
 • przejazd autokarem z Tenczynka i z powrotem,
 • ubezpieczenie NNW uczestników,
 • opiekę medyczną,
 • gadżety obozowe.

Przypominamy również, że warunkiem koniecznym do uczestnictwa w obozie jest uiszczenie odgórnych składek członkowskich ZHP w wysokości 48 złotych kwartalnie.

UWAGA! Składki członkowskie płatne są na inne hufcowe konto:

Numer konta: 18 8591 0007 0020 0092 3992 0001 (Krakowski Bank Spółdzielczy)
Hufiec ZHP Krzeszowice
ul. Karmelicka 31
31-131 Kraków
Tytuł przelewu: Składki członkowskie – imię i nazwisko dziecka