Koszt wyjazdu wynosi 1200 zł (przy zgłoszeniach do 1 czerwca 2019 roku cena wynosi 1100 złotych). Ostateczny termin wpłat mija 29 czerwca 2019 roku.

W celu zagwarantowania uczestnictwa w obozie należy, w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia, wpłacić zaliczkę w wysokości 200 złotych.

Istnieje możliwość dofinansowania wyjazdu dziecka. W tym celu prosimy o pobranie (30 kB), wypełnienie i dostarczenie wniosku do Komendanty Hufca.

Numer konta: 61 8591 0007 0020 0092 3992 0003 (Krakowski Bank Spółdzielczy)
Hufiec ZHP Krzeszowice
ul. Karmelicka 31
31-131 Kraków
Tytuł przelewu: Zapłata za obóz 13 Szczepu – imię i nazwisko dziecka

W ramach odpłatności gwarantujemy:

  • zakwaterowanie w namiotach,
  • wyżywienie (4 posiłki dziennie),
  • fachową kadrę wychowawczą,
  • ciekawy program,
  • dobre warunki sanitarne,
  • kąpiele w morzu pod czujnym okiem ratowników wodnych,
  • przejazd pociągiem i autokarem z Krzeszowic na bazę i z powrotem,
  • ubezpieczenie NNW uczestników,
  • opiekę medyczną,
  • gadżety obozowe.

Przypominamy również, że warunkiem koniecznym do uczestnictwa w obozie jest uiszczenie odgórnych składek członkowskich ZHP w wysokości 36 złotych kwartalnie.

UWAGA! Składki członkowskie płatne są na inne hufcowe konto:

Numer konta: 18 8591 0007 0020 0092 3992 0001 (Krakowski Bank Spółdzielczy)
Hufiec ZHP Krzeszowice
ul. Karmelicka 31
31-131 Kraków
Tytuł przelewu: Składki członkowskie – imię i nazwisko dziecka