Podczas tego obozu zuchy i harcerze odbudują słowiańską wioskę, odkryją w sobie wspomnienia i obudzą umiejętności głęboko uśpione. Czas spędzony na obozie będzie czasem, testu czy ich umiejętności osadniczego życia są wystarczające aby Słowiański Duch zagościł w ich sercach na zawsze. Będą mieli okazję połączyć słowiańską kulturę z nowoczesnością, sprawdzić czy jest to możliwe i uda im się to kontynuować nadal w swoim codziennym życiu. Przecież nikt nie powiedział, że to co już było nie może powrócić i stworzyć całość z tym co obecnie towarzyszy nam w życiu. Nasze plemię stanie się idealnym przykładem na to, że należy pamiętać o historii ale również pisać nową.

Czy aby na pewno wiemy wszystko o Słowianach? Czy ich upodobania poznaliśmy wystarczająco dobrze? Czy rzemiosło, które poznaliśmy weszło nam w krew i staliśmy się pełnoprawnymi członkami plemienia? Obóz 13 Szczepu DHiZ pozwoli sprawdzić naszą wiedzę i umiejętności i jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy płynie w nas Słowiańska krew!

Czy członkowie plenienia podołają trudom zdobywania wiedzy zawartej w kodeksie postępowania zawartym w Szczepowych sprawnościach? Czy nauczą się rzemiosła i zdobędą moce ziołolecznictwa? Tego nie wiemy, możemy jednak zapewnić, że zuch czy harcerz będzie wiedział którą dziedzinę wybrać, czego się uczyć i tajniki jakich sztuk harcerskich zgłębiać nadal tak aby słowiańska krew pomagała mu w rozwijaniu się i stawaniu coraz lepszym.

Każdy dzień to nowe wyzwanie, nowe zagadki do rozwiązania i nowa droga. Wschód słońca oznacza nowe przygody. Jak im sprostać? Nie każdy wie, lecz podczas obozu, uczestnicy będą poznawać nowe wioski, wędrować do nich i tworzyć mapę, która pokaże jak dużo w ciągu dnia nauczyli się i jak daleką drogę przebyli.

Koniec obozu będzie symbolicznym zamknięciem i przypieczętowaniem zdobytej wiedzy i umiejętności. Zamknie etap w życiu zuchów i harcerzy, który miał przywrócić im pamięć o swoich przodkach tak aby pamiętali jak wiele dzięki nim zawdzięczamy i jak ważni są nasi bohaterowie.

Czy tego roku Światowid będzie łaskawy? Czy podpowie i wesprze? Czy rozbudzi słowiański blask w naszych sercach? Jesteśmy o tym przekonani! Przekonaj się i Ty!

 


 

Organizowane przez Hufiec Krzeszowice formy wypoczynku dostosowane są do zainteresowań uczestników spełniających oprócz walorów wypoczynkowych, przede wszystkim ogromną rolę wychowawczą. Poprzez uczestnictwo dzieci i młodzież mają możliwość nabycia umiejętności interpersonalnych, kształcenia umiejętności manualnych, rozwoju zainteresowań, kształtowania postaw prospołecznych.

Zuch poprzez aktywny udział w działaniach swojej Szóstki uczy się współodpowiedzialności za zespół oraz współpracy. Podczas realizacji sprawności zespołowych oraz indywidualnych rozszerza swoje horyzonty poznawcze, ucząc się, że wszystko jest w zasięgu jego ręki. Poprzez realizacje prób na stopnie/ gwiazdki uczy się cierpliwości w dążeniu do celu. Dojrzewa do bycia zuchem ochoczym, dzielnym i gospodarnym. Przygotowuje się do życia harcerskiego. Gdzie zaczyna brać odpowiedzialność za działania podejmowane przez siebie, aby następnie wraz z zastępem kreować otaczającą go rzeczywistość.

Harcerz poprzez włączanie go do grupy, stwarza możliwość znalezienia swojego miejsca w świecie. Poprzez atrakcyjny program wychowawczy, harcerskie zwyczaje, obrzędy, normy, łatwiej przyswaja i akceptuje pokazywane normy moralne, co przyczynia się do ukształtowania w nim postaw obywatelskich i ludzkich. Kontakt ze środowiskiem i tworzenie i utrzymywanie w nim więzi społecznych wzmacnia poczucie własnej wartości jednostki, oraz uczy postępowania zgodnego z oczekiwaniami społecznymi. Stosowany przez harcerskich wychowawców system środków wychowawczych (stopnie, sprawności, znaki służb, pełnienie funkcji, służba, samorządność) pozwala na przyswajanie norm i prawideł życia społecznego, na przyswajanie właściwych kryteriów ocen moralnych i etycznych zasad postępowania.

Głównym efektem edukacji harcerskiej są zachowania prozdrowotne i prospołeczne. Proces tworzenia programu oparty jest na celach wychowawczych jakie postawiło przed sobą ZHP. Są one wydzielone na 5 sfer rozwoju: społeczną, fizyczną, emocjonalną, intelektualną i duchową. Wszyscy uczestnicy obozu biorą udział w zajęciach, które uczą dzieci i młodzież samodzielności, zachowania się i radzenia sobie w środowisku naturalnym. Praca systemem małych grup pozwala nam dotrzeć i odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania naszych wychowanków.