O obozie

Kosmos jest pełen cudów i dziwów! Zuchy i harcerze z 13 Szczepu w Tenczynku razem z niezwykłym przewodnikiem, Małym Księciem, wyruszą na kosmiczną podróż celem odwiedzenia kilku z niezliczonych małych planet. Na każdej poznają mieszkańców tych planet –czy to będzie zapracowany latarnik, czy bardzo specjalna i jedyna w swoim rodzaju róża.

Młodzi piloci kosmicznych statków zmierzą się z wieloma zadaniami – zarówno wymagającymi fizycznej sprawności, jak i bystrego myślenia – ale również cierpliwości, bo czasem żeby coś oswoić trzeba siadać codziennie troszkę bliżej ale nie za blisko. Nigdy nie wiadomo kiedy trzeba będzie uratować jakiegoś pilota z pustyni albo własnoręcznie przetkać wulkan!

Wiedza zdobyta w czasie zajęć na naszym obozie będzie nie tylko przedstawiona w sposób ciekawy i przystępny, ale będzie również cały czas wykorzystywana w czasie poznawania świata na kolejnych podróżach i rozmowach z niezwykłymi postaciami!

Uczestnicy naszego obozu już nigdy nie zobaczą na obrazku tylko kapelusza!

Organizowane przez Hufiec Krzeszowice formy wypoczynku dostosowane są do zainteresowań uczestników spełniających oprócz walorów wypoczynkowych, przede wszystkim ogromną rolę wychowawczą. Poprzez uczestnictwo dzieci i młodzież mają możliwość nabycia umiejętności interpersonalnych, kształcenia umiejętności manualnych, rozwoju zainteresowań, kształtowania postaw prospołecznych.

Zuch poprzez aktywny udział w działaniach swojej Szóstki uczy się współodpowiedzialności za zespół oraz współpracy. Podczas realizacji sprawności zespołowych oraz indywidualnych rozszerza swoje horyzonty poznawcze, ucząc się, że wszystko jest w zasięgu jego ręki. Poprzez realizacje prób na stopnie/ gwiazdki uczy się cierpliwości w dążeniu do celu. Dojrzewa do bycia zuchem ochoczym, dzielnym i gospodarnym. Przygotowuje się do życia harcerskiego. Gdzie zaczyna brać odpowiedzialność za działania podejmowane przez siebie, aby następnie wraz z zastępem kreować otaczającą go rzeczywistość.

Harcerz poprzez włączanie go do grupy, stwarza możliwość znalezienia swojego miejsca w świecie. Poprzez atrakcyjny program wychowawczy, harcerskie zwyczaje, obrzędy, normy, łatwiej przyswaja i akceptuje pokazywane normy moralne, co przyczynia się do ukształtowania w nim postaw obywatelskich i ludzkich. Kontakt ze środowiskiem i tworzenie i utrzymywanie w nim więzi społecznych wzmacnia poczucie własnej wartości jednostki, oraz uczy postępowania zgodnego z oczekiwaniami społecznymi. Stosowany przez harcerskich wychowawców system środków wychowawczych (stopnie, sprawności, znaki służb, pełnienie funkcji, służba, samorządność) pozwala na przyswajanie norm i prawideł życia społecznego, na przyswajanie właściwych kryteriów ocen moralnych i etycznych zasad postępowania.

Głównym efektem edukacji harcerskiej są zachowania prozdrowotne i prospołeczne. Proces tworzenia programu oparty jest na celach wychowawczych jakie postawiło przed sobą ZHP. Są one wydzielone na pięć sfer rozwoju: społeczną, fizyczną, emocjonalną, intelektualną i duchową. Wszyscy uczestnicy obozu biorą udział w zajęciach, które uczą dzieci i młodzież samodzielności, zachowania się i radzenia sobie w środowisku naturalnym. Praca systemem małych grup pozwala nam dotrzeć i odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania naszych wychowanków.