Zuchy i harcerze z 13 Szczepu w Tenczynku wyruszą tego lata na niesamowitą, pełną przygód podróż do prastarego zamczyska, Szkoły Magii i Czarodziejstwa Hogwartu. Tam wezmą udział w specjalistycznych zajęciach kształcących ich w poszczególnych dziedzinach magii, prowadzonych przez wyspecjalizowanych czarodziejów, pod których okiem wszyscy młodzi adepci szybko staną się wprawnymi w czarach młodymi magami!

Nasze zuchy i harcerze zdobędą podczas licznych zajęć wiele przydatnej i praktycznej wiedzy, będą ćwiczyć zarówno swoje umysły jak i ciała, a to wszystko przeplatane sporą dawką dobrej zabawy. Nauka w Hogwarcie na naszym obozie nie będzie się ograniczać do nudnego siedzenia na lekcjach, nasi czarodzieje-nauczyciele opracowali program pełen zabaw, gier, zagadek i wyzwań, który nie pozwoli zasnąć na lekcji nawet największym leniom.

Wiedza zdobyta w czasie zajęć na naszym mrzeżyńskim obozie będzie nie tylko przedstawiona w sposób ciekawy i przystępny, ale będzie również cały czas wykorzystywana w czasie kolejnych gier i zabaw, odprawiania czarów, mieszania eliksirów oraz ujarzmiania magicznych stworzeń.

W naszym Szczepie nikt nie jest mugolem!

Jeśli sądzisz, że w dobie komputerów sztuka obozowania zanikła, zwłaszcza wśród dzieci, to niezawodny znak, że jesteś Mugolem!


Organizowane przez Hufiec Krzeszowice formy wypoczynku dostosowane są do zainteresowań uczestników spełniających oprócz walorów wypoczynkowych, przede wszystkim ogromną rolę wychowawczą. Poprzez uczestnictwo dzieci i młodzież mają możliwość nabycia umiejętności interpersonalnych, kształcenia umiejętności manualnych, rozwoju zainteresowań, kształtowania postaw prospołecznych.

Zuch poprzez aktywny udział w działaniach swojej Szóstki uczy się współodpowiedzialności za zespół oraz współpracy. Podczas realizacji sprawności zespołowych oraz indywidualnych rozszerza swoje horyzonty poznawcze, ucząc się, że wszystko jest w zasięgu jego ręki. Poprzez realizacje prób na stopnie/ gwiazdki uczy się cierpliwości w dążeniu do celu. Dojrzewa do bycia zuchem ochoczym, dzielnym i gospodarnym. Przygotowuje się do życia harcerskiego. Gdzie zaczyna brać odpowiedzialność za działania podejmowane przez siebie, aby następnie wraz z zastępem kreować otaczającą go rzeczywistość.

Harcerz poprzez włączanie go do grupy, stwarza możliwość znalezienia swojego miejsca w świecie. Poprzez atrakcyjny program wychowawczy, harcerskie zwyczaje, obrzędy, normy, łatwiej przyswaja i akceptuje pokazywane normy moralne, co przyczynia się do ukształtowania w nim postaw obywatelskich i ludzkich. Kontakt ze środowiskiem i tworzenie i utrzymywanie w nim więzi społecznych wzmacnia poczucie własnej wartości jednostki, oraz uczy postępowania zgodnego z oczekiwaniami społecznymi. Stosowany przez harcerskich wychowawców system środków wychowawczych (stopnie, sprawności, znaki służb, pełnienie funkcji, służba, samorządność) pozwala na przyswajanie norm i prawideł życia społecznego, na przyswajanie właściwych kryteriów ocen moralnych i etycznych zasad postępowania.

Głównym efektem edukacji harcerskiej są zachowania prozdrowotne i prospołeczne. Proces tworzenia programu oparty jest na celach wychowawczych jakie postawiło przed sobą ZHP. Są one wydzielone na pięć sfer rozwoju: społeczną, fizyczną, emocjonalną, intelektualną i duchową. Wszyscy uczestnicy obozu biorą udział w zajęciach, które uczą dzieci i młodzież samodzielności, zachowania się i radzenia sobie w środowisku naturalnym. Praca systemem małych grup pozwala nam dotrzeć i odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania naszych wychowanków.