Informujemy, że zgłoszenia na obóz zuchowo-harcerski 13 Szczepu DHiZ Czarna Trzynastka im. Słowian Zachodnich w Tenczynku zostały zamknięte. Dziękujemy za wszystkie wysłane formularze!